Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, Ö 1358 19,7% 27,8% 21,9% 30,6% 4,4% 45,4% 54,6% 0,4% 1,3%
Summa 1358 19,7% 27,8% 21,9% 30,6% 4,4% 45,4% 54,6% 0,4% 1,3%

http://www.val.se