Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Frölunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Frölunda 881 25,3% 35,0% 23,7% 16,0% 8,5% 47,8% 52,2% 0,5% 5,1%
Summa 881 25,3% 35,0% 23,7% 16,0% 8,5% 47,8% 52,2% 0,5% 5,1%

http://www.val.se