Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Frölunda Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Frölunda Torg 1326 22,1% 25,7% 22,4% 29,8% 8,6% 44,6% 55,4% 0,8% 7,4%
Summa 1326 22,1% 25,7% 22,4% 29,8% 8,6% 44,6% 55,4% 0,8% 7,4%

http://www.val.se