Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Gånglåten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Gånglåten 986 24,6% 39,1% 20,8% 15,4% 8,4% 49,5% 50,5% 0,9% 3,0%
Summa 986 24,6% 39,1% 20,8% 15,4% 8,4% 49,5% 50,5% 0,9% 3,0%

http://www.val.se