Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Korsåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Korsåsen 1418 18,3% 29,1% 23,7% 29,0% 8,5% 47,7% 52,3% 0,7% 3,7%
Summa 1418 18,3% 29,1% 23,7% 29,0% 8,5% 47,7% 52,3% 0,7% 3,7%

http://www.val.se