Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Ängås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Ängås 1324 25,0% 37,5% 23,5% 14,0% 9,7% 49,5% 50,5% 0,8% 4,6%
Summa 1324 25,0% 37,5% 23,5% 14,0% 9,7% 49,5% 50,5% 0,8% 4,6%

http://www.val.se