Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Önnered, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Önnered, Östra 1508 14,4% 34,7% 22,5% 28,4% 8,1% 49,3% 50,7% 0,5% 2,5%
Summa 1508 14,4% 34,7% 22,5% 28,4% 8,1% 49,3% 50,7% 0,5% 2,5%

http://www.val.se