Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Grevegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Grevegården 1232 32,5% 34,4% 17,3% 15,7% 11,4% 45,9% 54,1% 0,5% 3,5%
Summa 1232 32,5% 34,4% 17,3% 15,7% 11,4% 45,9% 54,1% 0,5% 3,5%

http://www.val.se