Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Skattegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Skattegården 1477 25,3% 32,8% 21,3% 20,7% 10,8% 48,3% 51,7% 0,2% 3,7%
Summa 1477 25,3% 32,8% 21,3% 20,7% 10,8% 48,3% 51,7% 0,2% 3,7%

http://www.val.se