Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Näset, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Näset, Norra 1670 13,1% 31,1% 25,9% 29,9% 9,3% 50,5% 49,5% 0,5% 3,1%
Summa 1670 13,1% 31,1% 25,9% 29,9% 9,3% 50,5% 49,5% 0,5% 3,1%

http://www.val.se