Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Näset, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Näset, Södra 1382 14,0% 33,1% 30,4% 22,5% 8,9% 49,3% 50,7% 0,2% 3,2%
Summa 1382 14,0% 33,1% 30,4% 22,5% 8,9% 49,3% 50,7% 0,2% 3,2%

http://www.val.se