Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Opaltorget, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Opaltorget, Södra 940 22,9% 38,5% 18,8% 19,8% 10,5% 48,0% 52,0% 0,6% 2,0%
Summa 940 22,9% 38,5% 18,8% 19,8% 10,5% 48,0% 52,0% 0,6% 2,0%

http://www.val.se