Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Hult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Hult 1218 13,3% 30,0% 25,5% 31,1% 7,6% 50,7% 49,3% 0,6% 2,7%
Summa 1218 13,3% 30,0% 25,5% 31,1% 7,6% 50,7% 49,3% 0,6% 2,7%

http://www.val.se