Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Trollåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Trollåsen 1355 14,5% 38,4% 24,0% 23,2% 9,0% 50,6% 49,4% 0,8% 4,2%
Summa 1355 14,5% 38,4% 24,0% 23,2% 9,0% 50,6% 49,4% 0,8% 4,2%

http://www.val.se