Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Billdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Billdal 1778 13,4% 39,7% 24,4% 22,6% 8,4% 49,0% 51,0% 0,6% 2,9%
Summa 1778 13,4% 39,7% 24,4% 22,6% 8,4% 49,0% 51,0% 0,6% 2,9%

http://www.val.se