Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Lindås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Lindås 1491 12,4% 38,5% 22,7% 26,4% 8,2% 48,8% 51,2% 1,0% 2,7%
Summa 1491 12,4% 38,5% 22,7% 26,4% 8,2% 48,8% 51,2% 1,0% 2,7%

http://www.val.se