Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Lyckhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Lyckhem 1172 11,0% 34,1% 23,8% 31,1% 6,8% 48,3% 51,7% 0,3% 2,4%
Summa 1172 11,0% 34,1% 23,8% 31,1% 6,8% 48,3% 51,7% 0,3% 2,4%

http://www.val.se