Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Nygård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Nygård 1247 12,3% 36,1% 22,5% 29,1% 7,5% 47,6% 52,4% 0,6% 3,4%
Summa 1247 12,3% 36,1% 22,5% 29,1% 7,5% 47,6% 52,4% 0,6% 3,4%

http://www.val.se