Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Skintebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Skintebo 1232 15,4% 43,3% 20,6% 20,6% 8,8% 45,0% 55,0% 0,4% 2,0%
Summa 1232 15,4% 43,3% 20,6% 20,6% 8,8% 45,0% 55,0% 0,4% 2,0%

http://www.val.se