Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Lövgärdet, Nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Lövgärdet, Nedre 1931 24,7% 34,4% 23,9% 17,0% 10,9% 52,1% 47,9% 0,9% 6,8%
Summa 1931 24,7% 34,4% 23,9% 17,0% 10,9% 52,1% 47,9% 0,9% 6,8%

http://www.val.se