Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Lövgärdet, Övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Lövgärdet, Övre 1476 23,6% 39,4% 22,5% 14,6% 8,6% 50,2% 49,8% 1,2% 5,2%
Summa 1476 23,6% 39,4% 22,5% 14,6% 8,6% 50,2% 49,8% 1,2% 5,2%

http://www.val.se