Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Lövgärdets Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Lövgärdets Centrum 1048 21,9% 32,5% 24,9% 20,7% 9,3% 51,0% 49,0% 1,1% 3,3%
Summa 1048 21,9% 32,5% 24,9% 20,7% 9,3% 51,0% 49,0% 1,1% 3,3%

http://www.val.se