Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Rannebergen, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Rannebergen, Södra 1395 20,1% 34,9% 23,3% 21,6% 8,2% 48,2% 51,8% 0,9% 3,0%
Summa 1395 20,1% 34,9% 23,3% 21,6% 8,2% 48,2% 51,8% 0,9% 3,0%

http://www.val.se