Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Gårdsten, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Gårdsten, Norra 1336 20,6% 39,7% 24,2% 15,5% 7,8% 54,6% 45,4% 1,8% 7,2%
Summa 1336 20,6% 39,7% 24,2% 15,5% 7,8% 54,6% 45,4% 1,8% 7,2%

http://www.val.se