Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Gårdsten, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Gårdsten, Södra 848 26,9% 40,1% 20,9% 12,1% 11,1% 51,8% 48,2% 1,4% 8,4%
Summa 848 26,9% 40,1% 20,9% 12,1% 11,1% 51,8% 48,2% 1,4% 8,4%

http://www.val.se