Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Gårdsten, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Gårdsten, Västra 985 20,2% 35,9% 25,0% 18,9% 9,9% 49,8% 50,2% 1,9% 7,5%
Summa 985 20,2% 35,9% 25,0% 18,9% 9,9% 49,8% 50,2% 1,9% 7,5%

http://www.val.se