Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Angereds Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Angereds Centrum 1476 23,8% 29,3% 28,0% 19,0% 12,0% 47,5% 52,5% 0,7% 2,5%
Summa 1476 23,8% 29,3% 28,0% 19,0% 12,0% 47,5% 52,5% 0,7% 2,5%

http://www.val.se