Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Trägårdsgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Trägårdsgärdet 1150 19,8% 34,2% 28,2% 17,8% 9,1% 46,0% 54,0% 0,9% 4,3%
Summa 1150 19,8% 34,2% 28,2% 17,8% 9,1% 46,0% 54,0% 0,9% 4,3%

http://www.val.se