Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Agnesberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Agnesberg 695 19,1% 28,3% 27,2% 25,3% 8,2% 49,1% 50,9% 0,9% 3,5%
Summa 695 19,1% 28,3% 27,2% 25,3% 8,2% 49,1% 50,9% 0,9% 3,5%

http://www.val.se