Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Hammarkullen, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Hammarkullen, Västra 1641 29,7% 35,2% 22,7% 12,4% 14,8% 47,5% 52,5% 0,8% 8,5%
Summa 1641 29,7% 35,2% 22,7% 12,4% 14,8% 47,5% 52,5% 0,8% 8,5%

http://www.val.se