Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Hammarkullen, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Hammarkullen, Östra 1421 23,5% 37,8% 20,2% 18,5% 9,1% 48,7% 51,3% 0,7% 8,5%
Summa 1421 23,5% 37,8% 20,2% 18,5% 9,1% 48,7% 51,3% 0,7% 8,5%

http://www.val.se