Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Sandeslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Sandeslätt 1586 23,9% 33,9% 23,1% 19,1% 11,5% 49,7% 50,3% 1,4% 3,8%
Summa 1586 23,9% 33,9% 23,1% 19,1% 11,5% 49,7% 50,3% 1,4% 3,8%

http://www.val.se