Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Gunnilse-Linnarhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Gunnilse-Linnarhult 1460 15,8% 33,1% 29,5% 21,6% 8,4% 52,3% 47,7% 0,9% 2,4%
Summa 1460 15,8% 33,1% 29,5% 21,6% 8,4% 52,3% 47,7% 0,9% 2,4%

http://www.val.se