Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Bläsebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Bläsebo 1326 25,6% 38,9% 23,2% 12,2% 10,0% 50,6% 49,4% 0,4% 4,2%
Summa 1326 25,6% 38,9% 23,2% 12,2% 10,0% 50,6% 49,4% 0,4% 4,2%

http://www.val.se