Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Hjällbo, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Hjällbo, Norra 1297 29,9% 35,9% 20,5% 13,6% 16,7% 46,2% 53,8% 0,8% 7,0%
Summa 1297 29,9% 35,9% 20,5% 13,6% 16,7% 46,2% 53,8% 0,8% 7,0%

http://www.val.se