Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Hjällbo, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Hjällbo, Södra 872 36,2% 35,1% 18,2% 10,4% 19,2% 46,3% 53,7% 0,3% 9,7%
Summa 872 36,2% 35,1% 18,2% 10,4% 19,2% 46,3% 53,7% 0,3% 9,7%

http://www.val.se