Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Skolspåret

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Skolspåret 1027 28,8% 35,4% 22,1% 13,6% 12,5% 46,7% 53,3% 0,4% 6,0%
Summa 1027 28,8% 35,4% 22,1% 13,6% 12,5% 46,7% 53,3% 0,4% 6,0%

http://www.val.se