Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angered, Eriksbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Eriksbo 1671 25,9% 39,8% 21,8% 12,6% 9,7% 48,8% 51,2% 0,8% 8,6%
Summa 1671 25,9% 39,8% 21,8% 12,6% 9,7% 48,8% 51,2% 0,8% 8,6%

http://www.val.se