Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Biskopsgården, N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Biskopsgården, N 1352 30,3% 35,3% 21,1% 13,3% 12,1% 54,4% 45,6% 0,4% 6,6%
Summa 1352 30,3% 35,3% 21,1% 13,3% 12,1% 54,4% 45,6% 0,4% 6,6%

http://www.val.se