Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Svarte Mosse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Svarte Mosse 1181 29,4% 40,6% 20,2% 9,8% 10,9% 52,1% 47,9% 0,3% 9,8%
Summa 1181 29,4% 40,6% 20,2% 9,8% 10,9% 52,1% 47,9% 0,3% 9,8%

http://www.val.se