Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Länsmansgården, C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Länsmansgården, C 1187 28,5% 34,5% 19,5% 17,5% 9,1% 49,5% 50,5% 1,0% 4,5%
Summa 1187 28,5% 34,5% 19,5% 17,5% 9,1% 49,5% 50,5% 1,0% 4,5%

http://www.val.se