Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Hjuvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Hjuvik 1640 15,2% 41,0% 25,6% 18,2% 9,5% 49,6% 50,4% 0,6% 2,8%
Summa 1640 15,2% 41,0% 25,6% 18,2% 9,5% 49,6% 50,4% 0,6% 2,8%

http://www.val.se