Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Hällsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Hällsvik 1475 14,8% 37,6% 29,5% 18,0% 9,5% 50,6% 49,4% 0,7% 2,4%
Summa 1475 14,8% 37,6% 29,5% 18,0% 9,5% 50,6% 49,4% 0,7% 2,4%

http://www.val.se