Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Domarringen m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Domarringen m fl 1467 14,7% 39,4% 25,6% 20,4% 8,6% 49,9% 50,1% 0,5% 2,3%
Summa 1467 14,7% 39,4% 25,6% 20,4% 8,6% 49,9% 50,1% 0,5% 2,3%

http://www.val.se