Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Nolered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Nolered 1462 13,0% 32,8% 23,4% 30,8% 7,7% 47,1% 52,9% 0,4% 1,2%
Summa 1462 13,0% 32,8% 23,4% 30,8% 7,7% 47,1% 52,9% 0,4% 1,2%

http://www.val.se