Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Torslanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Torslanda 1791 15,5% 40,8% 21,5% 22,2% 9,2% 48,8% 51,2% 0,5% 1,5%
Summa 1791 15,5% 40,8% 21,5% 22,2% 9,2% 48,8% 51,2% 0,5% 1,5%

http://www.val.se