Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Tumlehed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Tumlehed 1524 12,8% 34,9% 26,4% 25,9% 6,3% 49,0% 51,0% 0,8% 4,0%
Summa 1524 12,8% 34,9% 26,4% 25,9% 6,3% 49,0% 51,0% 0,8% 4,0%

http://www.val.se