Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Björlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Björlanda 1619 13,6% 45,3% 27,2% 13,9% 8,8% 52,5% 47,5% 0,7% 0,9%
Summa 1619 13,6% 45,3% 27,2% 13,9% 8,8% 52,5% 47,5% 0,7% 0,9%

http://www.val.se