Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Kvisljungeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Kvisljungeby 1168 13,0% 49,0% 25,5% 12,5% 7,4% 51,6% 48,4% 0,6% 1,4%
Summa 1168 13,0% 49,0% 25,5% 12,5% 7,4% 51,6% 48,4% 0,6% 1,4%

http://www.val.se