Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Lilleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Lilleby 1481 14,4% 50,8% 23,9% 10,9% 9,7% 50,9% 49,1% 0,7% 1,4%
Summa 1481 14,4% 50,8% 23,9% 10,9% 9,7% 50,9% 49,1% 0,7% 1,4%

http://www.val.se